Değişimi yönetebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek ve beklentilerin ötesinde çözümler sunabilmek ancak müşteriye yakın olmakla mümkün. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize, sektöre özgü çözümler sunabilmek için Organize Nakliyat sektörel yapılanma üzerine kurulmuştur. Marka bağımsız, anahtar teslimi ambalaj çözümleri sunan Organize Nakliyat, farklı sektörlerdeki müşterilerine rekabet avantajı, operasyonel verimlilik, etkin iş modelleri ve katma değer sağlanmaktadır.
Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında ürünlerin naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir deyişle ürün ve hizmetlerin ticari bir amaçla kullanmama veya tekrar satmama, koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür.